Kan stänga Vivallas högstadium för ökad måluppfyllelse

Ett förslag har tagits fram i Örebro kommun som innebär att Vivallaskolans verksamhet i årskurserna 7-9 kan flyttas till andra högstadieskolor. Enligt förslaget kommer barn som ska börja årskurs 7 från upptagningsområdena Lundby och Vivalla få en annan anvisningsskola från och med hösten 2017.

“Detta förslag har sin grund i den låga måluppfyllelsen på skolan. Nu är det dags att hitta en annan angreppsvinkel för att komma åt de strukturella orsaker som ligger bakom den låga måluppfyllelsen. Den parlamentariska grupp som diskuterar skolfrågor har nu enats om att frågan om Vivallaskolan 7-9 bör drivas vidare av grundskolenämnden. Där finns de formella befogenheterna att fatta besluten som krävs i den fortsatta processen”, skriver kommunen i ett presmeddelande.

,