Nu har de första svanarna kommit till Tysslingen

SŒngsvan

Nu har de första rastande sångsvanarna anlänt till Tysslingen. Under onsdagen, den 24 februari, observerades 17 sångsvanar i Rånnesta som ligger i norra delen av Tysslingen.

Det är en tidig ankomst, men inte rekordtidig, år 2000 och 2002 anlände svanarna ännu tidigare. 2014 och 2015 kom svanarna i mitten av februari. Fortsätter vårvintern så här kommer allt fler sångsvanar att söka sig till Tysslingen för att rasta på sin väg till häckningsplatserna i norra Finland och Ryssland.

Sjön Tysslingen, som ligger 15 kilometer väster om Örebro, är en av Europas största rastplatser för sångsvanar. Ända sedan mitten på 1800-talet är Tysslingen känd för att vara en rastplats för sångsvanar. Varje år passerar cirka 8 000 sångsvanar Rånnesta, som ligger i norra delen av Tysslingen. 

foto: Rolf Hagström