Örebroprofessor granskar vården efter “Macchiarini-fallet” på KI

Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsätter Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen kommer att ledas av professor Olle Lindvall, Lunds universitet. Dessutom ingår professor Ingemar Engström, Örebro universitet, och professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet.

Utredningen kommer att gå igenom de juridiska och etiska krav som föreligger, belysa det ansvar forskare och läkare har, och se över hur patienterna skall ges bästa möjliga information och skydd. Särskilt viktigt i utredningen blir att utarbeta praktiska riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att oprövade behandlingsmetoder skall få användas på svårt sjuka patienter. Man kommer också att formulera riktlinjer för hur behandlingsförsök ska rapporteras i vetenskapliga tidskrifter. Huvudmålsättningen med utredningen är att ta fram riktlinjer till skydd för patienter och till ledning för forskare och läkare.