Vägar till USÖ måste säkras vid översvämningar

Säkra vägarna till universitetssjukhuset i Örebro om vattennivåerna stiger. Det är en av de åtgärder som föreslås i de riskhanteringsplaner som tagits fram för Örebro. Planerna tar upp åtgärder för att skydda, förebygga och öka beredskapen för översvämningar.

Örebro är de orter i länet som är med på EU:s lista över orter med hög översvämningsrisk. Riskhanteringsplanerna har gjorts av Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna. De utgår från hot- och riskkartor som tar upp viktiga områden som kan skadas vid översvämning.