Chans att tycka till om Brunnsparken

sam_0269_201137591 (2)

Ett underlag, i form av ett planprogram, med två olika utvecklingsinriktningar för Brunnsparkens framtid har tagits fram som underlag för diskussionen om områdets framtid. I veckan fattar Programnämnd samhällsbyggnad beslut om planprogrammet för Brunnsparken, förslaget är att programmet ska ut på samråd från den 7 mars till den 30 september.

– Brunnsparken är en betydelsefull plats för många örebroare och jag hoppas att många passar på att komma med sina tankar och idéer under samrådsprocessen. Samrådstiden är lång och vi kommer göra allt vi kan för att nå ut till så många som möjligt i diskussionen om Brunnsparkens roll i ett växande Örebro, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det finns ett behov av att ta ställning till Brunnsparkens framtid och den utveckling som görs ska hålla på lång sikt såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt i ett framtida och större Örebro. Därför är samrådet viktigt, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Örebroporten äger och förvaltar Brunnsparken och har därför varit med och tagit fram de olika förslag som nu presenteras, visionen är att återskapa det rika folkliv som området en gång präglades av.

– Brunnsparken har stor potential att med sin historia åter bli en given samlingspunkt. För att kunna ta ställning till hur Brunnsparken kan utvecklas på bästa sätt inför framtiden tar vi även med oss kunskap om platsens historia och kulturhistoriska värde, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

,