Jessica Ekerbring är nytt kommunalråd med ansvar för barn och utbildning

iren%20jessica (3)

Jessica Ekerbring (S) föreslås bli nytt kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för barn och utbildning.

– Jessica Ekerbring är en mycket kompetent och rutinerad skolpolitiker och har genom sitt arbete som ordförande för grundskolenämnden visat god förmåga till ledarskap och har en djup förståelse för det förändringsarbetet som programområdet står inför, säger Irén Lejegren, ordförande i Örebro Arbetarekommun.

Jessica har varit ordförande i grundskolenämnden sedan 2015 men har suttit som ordförande i olika nämnder med ansvar för allt från förskola upp till gymnasienivå sedan 2006, flera av dessa uppdrag har varit i egenskap av ordförande.

– Jag är otrolig hedrad av att får det här förtroendet. Det ska bli jättespännande att ta mig an de utmaningar vi står inför inom skolan. Vi måste få fler elever att lyckas gå vidare till gymnasieskolan. Det är en viktig faktor för att klara sig vidare i livet  Vi i den politiska majoriteten i Örebro har också antagit en tuff utmaning då vi slagit fast att vi ska vara bland de 25 bästa kommunerna när det gäller skolresultat 2025 och för att klara det måste vi ta tag i den utmaningen omedelbart, säger Jessica.

foto: Socialdemokraterna Örebro kommun