Katastrofutrustad lastbil ökar beredskapen vid större olyckor

Nu stärker Region Örebro län beredskapen för större olyckor och katastrofer genom att placera en mindre lastbil fylld med sjukvårdsmaterial hos ambulansen i Örebro. Därifrån kan den snabbt nå ut till länets alla delar.

– Det känns glädjande att vi nu förstärker vår beredskap inför en eventuell katastrofsituation. Med hjälp av det här fordonet kan vi snabbt få ut mer personal och upprätta en uppsamlingsplats för omhändertagande av skadade personer oavsett var i länet en olycka inträffar, Jenny Steen (S), regionråd inom Region Örebro län

I fordonets lastutrymme finns bland annat ett uppblåsbart tält som ger plats för omvårdnad av åtta allvarligt skadade patienter. Tältet är lättmonterat, och det kan vara uppsatt inom tio minuter. I fordonet finns också förbandsmaterial, aggregat för att alstra el och värme, filtar, bårar samt saneringsutrustning.