Ny förskola planeras i Adolfsberg

Programnämnd barn och utbildning bereder ett beslut om att Leklustans förskola i Adolfsberg ska lämna fastigheten vid Sanatoriet och flytta till nyrenoverade lokaler på Ekeskolans tomt. Den nya förskolan kommer att utökas och inrymma totalt 144 barn i åldrarna 1- 5 år.

Planerad start för renovering och anpassning av paviljongerna är senvåren 2016. Bedömningen är att den nya förskolan kommer att vara färdigställd i augusti 2017 under förutsättning att beslut fattas på Programnämndens sammanträde i april 2016.