Örebro ger nyanlända Vägledning till jobb

Bristande kunskaper i svenska ses många gånger som ett hinder för att få arbete eller praktik. För att öka träffsäkerheten och kvaliteten i matchning mellan arbetssökande och näringsliv oavsett språkkunskaper jobbar Vägledningscenter i Örebro nära Arbetsförmedlingen.

– Det här projektet riktar in sig på de som kommit från andra länder, som har bra utbildning, men som inte får jobb. Det handlar både om att bidra till att tillgodose arbetsmarknadens behov och hjälpa enskilda personer, säger Bodil Lundvall, enhetschef, Vägledningscenter.

Som arbetssökande ska man slippa gå den långa vägen med arbetsmarknadsinsatser när man redan har en bra utbildning. De arbetssökande som är med i projektet är inskrivna på Arbetsförmedlingen och SFI.

– Det viktiga i det här arbetet är att vi utgår ifrån företagen och deras behov. Jag har träffat ett flertal företag hittills och det har känts väldigt bra och uppskattat. Med rätt matchning kan det gå fort att få arbete. Vi startade första januari och har redan fått igång en projektanställning på ett år, och fler är på gång, säger Mansur Pad, arbetsmarknadskonsulent.

Han är anställd särskilt för att jobba med detta under försöksåret, och kan flera språk vilket är en fördel i kontakten med de arbetssökande.