Plus 53 miljoner för Örebroporten – Novahuset ett av de största projekten

IMG_0080 (2)

Örebroporten Fastigheter redovisar nu sitt bokslut för 2015. Företagets resultat efter finansiella poster för 2015 blev 53 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 49 miljoner kronor för 2014.

– Vi är väldigt nöjda med årets resultat både ekonomiskt och vad vi bidragit med för Örebros utveckling, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

– Efter finansiella poster blev resultatet 53 mkr vilket är något bättre än föregående år. Vår affärsidé är att utveckla miljöer som stärker Örebro. Under året har vi haft en hög projektintensitet. De största projekten är Novahuset som byggts för handelshögskolan vid Örebro Universitet, upprustning av Rudbeckskolan, ombyggnationen av demenscentrum i Mellringe, utbyggnad av läktarkapaciteten i hockeyhallen samt om- och tillbyggnaden av Örebro Konserthus avslutar Jeanette Berggren.