M-kritik mot nya Trädgårdsgatan – ser risk för sämre framkomlighet för utryckning

gatan-jpg

Örebro kommun planerar för att bygga om Trädgårdsgatan. Moderaternas oppositionsråd i Region Örebro län, Katarina Tolgfors ser risker för begränsad framkomlighet för utryckningsfordon om gatan förändras.

– Att göra just Trädgårdsgatan smalare för att få en cykelbana vore mycket olyckligt då det enligt ambulanspersonalen är sekunder som kan vara skillnad mellan liv och död. Örebro kommuns ambition att sträva efter en stadsmiljö med färre bilar och säkrare framkomlighet för cyklister må vara bra, men det får inte vara på bekostnad av ambulansens och andra utryckningsfordons framkomlighet.

,