Stiltje på huspriserna i länet – ökning med elva procent på ett år

Sveriges småhusmarknad har haft en fortsatt stark prisutveckling under fjärde kvartalet 2015 med en ökning på två procent som ett genomsnitt i landet. Störst regional prisutveckling noteras i Jämtlands och Jönköpings län där priserna har ökat med sex procent under det fjärde kvartalet 2015. I Örebro län låg prisutvecklingen still under perioden.

Jämfört med det fjärde kvartalet 2014 är prisökningen ännu högre, en ökning på elva procent som ett genomsnitt i landet. Örebro län hamnar just på rikssnittet här. Detta visar ny statistik från Lantmäteriet.

,