500 nya lägenheter byggs i Södra Bettorp

Örebro växer med cirka 2 000 personer om året vilket kräver ett stort antal nya bostäder. I Södra Bettorp växer det just nu fram ett helt nytt bostadsområde som kommer att ha 500 lägenheter när det är klart.

– Örebro växer mer än någonsin tidigare och det är en fantastisk utveckling då fler invånare samtidigt innebär att skola, infrastruktur, handel, kultur och fritid och allt annat som gör en stad levande också utvecklas och växer, säger Björn Sundin (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Intresset för att bygga i Örebro är stort bland byggherrar och vi ser nu ett ökat intresse av att bygga flerbostadshus även i kommunens landsbygdstätorter, säger Hannah Ljung (C), viceordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Vi har fått igång en positiv växelverkan där jobb, logistik, kultur, universitetet och annat tillsammans ökar Örebros attraktionskraft vilket gett en positiv spiral. Det går bra nu helt enkelt, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

,