Byggklart för fler vård- och omsorgsboenden på väster

untitled (5)

I dag beslutade Programnämnd social välfärd att etapp 2 av vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna nära Vivalla kommer byggas. Beslutet innebär 25 ytterligare lägenheter varav fyra parboenden, utöver de 56 som färdigställs under sommaren i år. De nya platserna beräknas vara klara under 2017.

– Det känns bra att ta det här beslutet idag för att införliva löftet att vi ska bygga ett boende per år för att skapa fler platser på vård- och omsorgsboenden under mandatperioden. Fler vård- och omsorgsplatser ger också avlastning till den idag ansträngda hemvården, säger Rasmus Persson kommunalråd (C) och ordförande för Programnämnd social välfärd.

Redan 2012 togs de första besluten av Kommunstyrelsen att påbörja arbetet med Trädgårdarna. Arbetet inleddes med en arkitekttävling som vanns av Marge arkitekter och SMEBAB Koppar AB, ett dotterbolag till Skanska, vann upphandlingen att bygga, äga och hyra ut. Etapp 2 har föregåtts av en förhandling om hyresavtalet som löper över 15 år. Med förhandlingar avklarade kan ärendet gå vidare till beslut om att påbörja bygget av etapp 2.

– När Örebro växer behöver vi skapa fler vård- och omsorgsplatser för att motverka att köerna till våra boendet ökar. Det här beslutet är en del i att våra äldre ska känna trygghet i att det finns en plats när behovet uppstår, säger Fisun Yavas (S), 1:e vice ordförande i Programnämnd social välfärd.