Mammor till barn med diabetes blir mer utbrända än papporna

Mammor till barn med diabetes drabbas i hög grad av ”burnout” jämfört med mammor till friska barn. Papporna däremot skiljer sig inte från fäder till friska barn. Det visar Caisa Lindström i sin avhandling i medicin vid Örebro universitet.

– Ett skäl till skillnaden mellan könen är graden av kontrollbehov visar hennes studie. En annan skillnad är prestationsbaserad självkänsla. Mammor och pappor förhåller sig olika till sina roller och mammorna är mer benägna att ta på sig skuld, säger Caisa Lindström.

Hon har länge mött föräldrar till kroniskt sjuka barn i sitt arbete som kurator på barnkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.