Presenterar yrkesutbildningar för blivande studenter

På onsdag den 9 mars samlas yrkeshögskoleutbildare från hela landet på Conventum i Örebro för att informera blivande studenter om sina utbildningar.

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är unika på det sättet att de är anpassade efter efterfrågan på arbetsmarknaden, har ett nära samarbete med näringslivet och innehåller mycket praktik. CSN och Arbetsförmedlingen finns på plats i utställningslokalen.

Arrangemanget hålls i Club 700.