Jenny Seilitz prisas för sin hjärtforskning

kn0jc5wowwbcisnl7hdh (2)

Jenny Seilitz, narkosläkare på kärl- thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, prisas nu för sin forskning. Det är Svensk förening för Anestesi och Intensivvård som uppmärksammar framgångsrika forskningsprojekt.

Jennys forskning visar att nedsatt hjärtfunktion vid till exempel hjärtkirurgi kan leda till nedsatt funktion i magtarmkanalen vilket i sin tur kan påverka inre organ negativt och skapa en inflammation. I forskningen undersöker Jenny också hur blodtryckshöjande och hjärtstärkande intensivvårdsläkemedel påverkar magtarmkanalens funktion då hjärtfunktionen är sänkt.

Forskningen kan ge möjlighet att undvika, tidigare påvisa och behandla komplikationer som kan uppstå hos hjärtkirurgiska patienter efter hjärtoperationen. Jenny bedömer att den nya kunskapen kommer att komma hjärtkirurgiska patienter väl till gagn.

– Min förhoppning är att vi i framtiden kan upptäcka i ett tidigare stadium om det finns en risk för patienten att utveckla problem med magen. Då kan vi anpassa behandlingen efter det, säger Jenny.