Eon erbjuder 100 nyanlända praktik

För att bredda kompetensen och ge nyanlända möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden har E.ON inlett ett långsiktigt samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda 100 personer praktikplatser.

Under en treårsperiod kommer 100 nyanlända att erbjudas praktikplats på E.ON, inkluderande åtta veckors arbetspraktik och tre veckors yrkeskompetensbedömning. Satsningen avser främst Malmö, men även Stockholm, Örebro, Norrköping och Sollefteå omfattas.

– För oss är detta ett viktigt initiativ som innebär att vi får möjlighet att bredda våra rekryteringsvägar, möta nya kompetenser och potentiella medarbetare och samtidigt öka förutsättningarna för nyanlända att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger Liselott Andersson, ansvarig för E.ON’s mångfaldsarbete.