Diskussioner pågår om hur Kvinnerstaskolan ska utvecklas

Nu pågår diskussioner om hur Kvinnerstaskolan ska utvecklas. – Vi vet att Kvinnerstagymnasiet har populära utbildningar så vårt arbete går ut på att stärka Kvinnersta, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i gymnasienämnden.

Flera idéer om hur Kvinnerstagymnasiets program kan utvecklas har förts fram, bland annat att undervisning i vissa ämnen kan ske via en upphandling med ett företag.

– Det pågår samtal mellan näringslivet och förvaltningen för hur Kvinnerstagymnasiet ska stärkas på lång sikt. Viljan är att det populära Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot anläggningsfordon kommer att kunna drivas tillsammans med näringslivet. Detta är en stor satsning som vi kan berätta mer om när vi kommit längre i planeringsarbetet, säger Linda Smedberg (S), vice ordförande.

– Rapporten om Grönt kluster Örebro öppnar upp för mycket diskussioner som vi kommer ta oss an, och vår utgångspunkt kommer vara att stärka Kvinnerstagymnasiet. Samtal om det här förs bland förtroendevalda på flera politiska nivåer, men ännu finns inget beslut i frågan. Kvinnerstagymnasiet har framtiden för sig om rätt förutsättningar lämnas, säger Lars-Ruben Fahlström (KD), ledamot.

,