Företagandet ökar i länet – men från en bottennivå

Svenskt Näringsliv släpper i dag rapporten Företagsamheten 2016 med färska siffror om företagandet. Andelen företagsamma människor ökar återigen i Örebro län och uppgår nu till 9,8 procent av befolkningen totalt sett. Även bland länets kvinnor och bland de unga ökar företagsamheten till nya toppnoteringar. Länet har dock fortfarande Sveriges näst svagaste företagsamhet.

– Det är självklart glädjande att det går åt rätt håll men vi får inte blunda för att Örebroregionen ligger långt efter de mest företagsamma regionerna. Mer uppmuntran till företagsamhet redan i skolan och ett bättre företagsklimat så att fler människor vågar ta steget att starta företag är viktiga frågor att ta tag i, säger Karl Hulterström, regionchef på Svenskt Näringsliv.

– Sex av tio företagsamma inom välfärdssektorn är kvinnor. Förbättrade villkor för välfärdsföretagande, bland annat med en fortsatt konkurrensutsättning av kommunernas verksamhet och rimliga villkor, kan därför vara ett viktigt sätt att stärka företagsamheten bland både kvinnor och män i länet, säger Karl Hulterström.

,