Nu ska kommunens HBT-plan förnyas

ksfmediafi_3369346

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar i dag att påbörja revideringsarbetet av kommunens HBT-plan. Hösten 2012 antog Örebro kommun Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015. Många av målen i den gamla planen har uppnåtts.

– Detta är en mycket angelägen fråga. I grunden handlar det om alla människors lika värde. Jag är glad för det arbete som gjorts de senaste åren, och konstaterar samtidigt att en hel del återstår innan vi nått målen. Det är viktigt med en bred politisk förankring i denna fråga och då är det bra att revideringsarbetet sker i KSU, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i KSU.

– Det är helt uppenbart att vi som kommun behöver jobba mer med HBT-frågorna. När vi läser rapporter av hur människor mår och uppfattar sin situation kan vi inte vara nöjda. Örebro kommun skall vara en attraktiv kommun att bo i och Örebro kommun vara en attraktiv arbetsgivare för alla, oavsett sexuell läggning, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.