Birgittaskolan är digitala i ett internationellt nätverk

Birgittaskolan i Örebro är med i ett internationellt projekt och samarbete mellan specialskolor i fem länder som handlar om att använda digital och interaktiv teknik i undervisningen. Projektet har också ett lärande syfte där eleverna till exempel ska lära sig mer om varandras länder. Tanken är också att få komma i kontakt med elever med funktionsnedsättningar på andra platser i världen.

I höstas startade ett samarbetsprojekt mellan sex specialskolor inom ett internationellt nätverk kring Smartboard, en interaktiv skrivtavla. Lärare från fem olika länder, Sverige, Finland, Tyskland, USA och Sydafrika, samarbetar genom att använda digital och interaktiv teknik.

– Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen, till exempel skrivit med kritor på svarta tavlan och med pennor på en whiteboard. Idag är vår gemensamma yta digital, säger Lotta Ramqvist Iderbring, it-pedagog och Birgittaskolans representant i nätverket.