Örebro åker till Cannes på fastighetsmässa – ska locka fler investerare att bygga

Mipim2013 (2)

Örebro kommun deltar även i år i fastighetsmässan MIPIM i Cannes 15–18 mars. Mässan är Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockade senast hela 21 400 besökare varav 4 800 investerare.

I år representeras Örebro kommun av sex personer: Björn Sundin, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Ulrika Jansson, planeringschef, Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef, Ola Westin, tillförordnad näringslivsdirektör, Erik Blohm, exploateringschef och Pernilla Seger, etableringsansvarig.

– Intresset för att investera i Örebro är stort, men med den tillväxttakt vi har behöver vi locka ännu fler byggare, investerare och utvecklare. Våra erfarenheter från tidigare års deltagande på fastighetsmässan MIPIM visar att vårt deltagande gör nytta och leder till nya investeringar i Örebro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Att företag väljer att investera i Örebro är otroligt viktigt för jobbtillväxten och för bostadsbyggandet. Örebro kommuns deltagande på MIPIM är en av flera viktiga delar i kommunens arbete under året med att stärka kommunens möjligheter till dessa investeringar och företagsetableringar, säger Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef.