Sju av tio är nöjda med sjukvården

Portrait of two female doctors looking at patient during medical treatment in hospital

Invånarna i Örebro län har ett högt förtroende för länets samlade hälso- och sjukvård. 69 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården, jämfört med 63 procent i riket. Bara i fyra andra landsting har befolkningen något högre förtroende.

Åtta av tio av länsborna anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är detsamma som riksgenomsnittet. Resultaten kommer från den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern som har genomförts i samtliga landsting och regioner. Undersökningen omfattar cirka 42 000 personer, varav 1 000 i Örebro län. Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2015.

– En stor majoritet av länsborna har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården och det är förstås mycket glädjande och något för all personal att känna stolthet inför, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Förtroende skapar trygghet. Men resultatet visar också att vi kan och måste bli bättre. Ett ständigt utvecklingsarbete utifrån patientens fokus är den väg framåt vi måste gå. I vår nya organisation med närsjukvård ska samverkan mellan vårdcentralerna och sjukhusen öka – och det är en av nycklarna för att patientens behov ska bli ännu bättre tillgodosedda.

,