Med ett klick är du ute på Bergslagsleden – ny webb för vandring

ggecwtek12oo7c8i1jn7 (2)

Under helgens Vildmarksmässa i Stockholm lanserar Region Örebro län sin nya webbsatsning bergslagsleden.se. På den nya uppdaterade vandringswebben har många förbättringar gjorts och förhoppningen är att den ska hjälpa till att lyfta intresset för naturen och vandringen i Örebroregionen.

– Natur och friluftsturism – eller Outdoorturism – är ett strategiskt prioriterat område som vi har valt att jobba med inom turismen. Naturen är en av vår regions starkaste konkurrensfördelar, både när vi ska locka inhemska som internationella turister, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

– Bergslagsleden har funnits i drygt 30 år och är en väl etablerad vandringsled. Idag är den en av Sveriges längsta låglandsleder som dessutom kan erbjuda fjällkänsla tack vare de höjdskillnader som finns på flera av etapperna. Och eftersom det är en låglandsled är vandringssäsongen betydligt längre än den som fjällvandringen kan erbjuda, man börja tidigare på våren och sluta senare på hösten, säger Kjell-Ove Nordström, utvecklingsledare för natur och friluftsliv på Region Örebro län.

foto: Region Örebro län

,