Nilsson vald till ordförande för utbildningsfrågor inom SKL

kenneth2015-2-1024x602

Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro är idag av SKL:s styrelse vald till ny ordförande för SKL:s Beredning för utbildningsfrågor.  SKL:s utbildningsberedning är en viktig arena för Sveriges kommun att diskutera och driva utbildningsfrågor.

– Att ingå i SKL:s utbildningsberedning är också viktigt för mig och Örebro. Det ger en djup inblick i vilka frågor som är på gång och som kommer att påverka kommunsektorn. Självklart är det också viktigt för att bredda och stärka Örebros nätverk i olika sammanhang, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

SKL är arbetsgivarorganisation och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i landet. SKL har ett antal beredningar som arbetar med många av de viktiga frågor som kommuner och landsting sköter. Det rör exempelvis sociala frågor, ekonomi och utbildning. Beredningen för utbildningsfrågor bereder frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, dessutom har beredningen i uppgift att följa utvecklingen inom sitt sakområde; skolan.

Tidigare hade Lena Baastad detta ordförandeuppdrag.