Så ska kajorna bort från city – piggar på grenar och belysning i träden

kaja04_original

Tekniska nämnden i Örebro kommer att fatta beslut om en åtgärdsplan som ska minska problemet med nedsmutsning av fågelbajs på särskilt drabbade platser i staden.

De åtgärder som föreslås är bland annat att sätta piggar på grenar som gör det svårt att sitta där, ha ljus i träden som stör fåglarna, plantera lägre träd vid torg och vältrafikerade gator, använda sig av trädbeskärningsmetod som innebär att flera skott får skjuta uppåt på de grövre grenarna, hänga blå band i träden, se till att det är bättre undanplockning och sophantering på uteserveringar.

– De åtgärder vi vill införa med målet att minska mängden fågelträck kommer att bidra till att vi får en renare stad med lägre saneringskostnader. En renare stad blir mer trivsam, inbjudande och gör stadskärnan mer attraktiv, säger Ida Eklund (S), vice ordförande i Tekniska nämnden.