Tveksamma till staty över Katarina Taikon

Taikonfilmen

Vid Kulturnämndens sammanträde idag behandlas Vänsterpartiets motion om att anlägga en staty av författaren och medborgarrättskämpen Katarina Taikon, som föddes i Örebro 1932.

Trots att man i förvaltningens svar är positiv till avsikten med statyn att synliggöra romers situation och mänskliga rättigheter och att synliggöra en patriarkal historieskrivning väljer man ändå att ställa sig tveksamma till uppförandet av statyn, skriver V i ett pressmeddelande.

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att ”minnesstatyer ingår i en tradition där den offentliga makten försöker förmedla moraliska och politiska budskap till allmänheten. Detta syfte har gjort att fokus sällan ligger på konstnärlig utsmyckning. Då minnesstatyer befinner sig i ett moraliskt eller politiskt sammanhang förändras dess symbolvärde över tiden tills det i normalfallet försvinner. Kvar blir då ofta en representation utan vare sig mening eller konstnärliga ambitioner”.