93 miljoner från Region Örebro län till kulturen

IMG_0034-2-1024x683

Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län, fattade vid sitt sammanträde den 17 mars beslut om att fördela 93 miljoner kronor till Örebro läns kulturliv.

Den största delen av pengarna delas ut till länets kulturinstitutioner, det vill säga länsteatern, länsmusiken, länsmuseet och ArkivCentrum.

– Genom att stötta våra kulturinstitutioner stärker och berikar vi kulturlivet i länet, och medverkar på så sätt till att ge länets invånare tillgång till kulturupplevelser av hög kvalité, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt. Vår nya kulturplan är det viktigaste dokumentet för att uppfylla våra uppsatta mål att nå ut i hela vårt län, med ett särskilt fokus på barn och unga.