Kommuninvest gav ut gröna obligationer för fem miljarder

Nu kommer kommunerna på bred front med gröna obligationer. Miljöinvesteringar i 18 kommuner stod i centrum när Kommuninvest gav ut den hittills största gröna obligationen från en nordisk emittent, med en volym motsvarande 5,0 miljarder kronor.

Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är bland annat Mosseruds biogasanläggning utanför Karlskoga som samägs av Örebro, Karlskoga och Kumla kommuner.

Hösten 2013 blev Göteborg första stad i världen att ge ut en grön obligation för att låna pengar som gynnar miljön och klimatet. Året därpå var det Örebro kommuns tur.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, tror att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen. Kommunsektorn investerar för mer än 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han.

– Vi lanserade Gröna lån till våra kunder under 2015, med löfte om att emittera en sektorgemensam grön obligation så snart projektvolymen var tillräckligt stor. Där är vi nu, och det är bra, men det är enligt vår bedömning bara ett första steg.

Totalt hade Kommuninvest i början av mars 2016 godkänt 8,8 miljarder kronor i Gröna lån till 25 projekt, se sammanställning nedan. Utlåningschefen Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 40-50 miljarder med aktuell utlåningsvolym.