Stor satsning på att rusta och bygga nya lekplatser

Vid dagens sammanträde beslutade Tekniska nämnden vilka parkinvesteringar som ska göras i år. Totalt är det 11,7 miljoner som ska fördelas till olika investeringar i kommunens parker och lekplatser.

– Örebro är en växande stad och det finns ett behov av såväl nya lekplatser som ombyggnad och rustning av befintliga lekplatser. Därför satsas 3 miljoner på lekplatser. En helt ny lekplats ska byggas i Hovsta, lekplatsen i Saxons park i Brickebacken ska tillgänglighetsanpassas och lekplatser ibland annat Glanshammar och i Lillån ska rustas och få belysning.

– I budgeten av sätts även 1 miljon för en ”barnsatsning” i form av rustning av plaskdammen i Harald Aronssons park, en av stadens sju plaskdammar som Tekniska förvaltningen sköter. Det känns bra att så mycket av parkinvesteringsmedlen kommer barnen tillgodo, att vi satsar rejält på våra barn i Örebro genom fler och bättre lekplatser, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i Tekniska nämnden.