350 miljoner – så mycket är kongresserna värda på ett år

f7c830d559dff57071304fc41de9442d8e9f17ba (2)

350 miljoner kronor. Så mycket omsätts i samband med kongresser i Sverige förra året. Pengar som deltagarna spenderar på logi, restaurangbesök, lokala transporter, shopping samt deltagaravgiften där mötesfaciliteter, middagslokaler samt aktiviteter ofta ingår.

– Förutom det ekonomiska värdet så bidrar kongresser till att stärka destinationens varumärke och ger PR till destinationen. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, säger Emelie Gard, ordförande för Swedish Network of Convention Bureaus.

Rapporten är ett steg i att påvisa mötesindustrins betydelse för Sverige och totalt har information om 261 nationella kongresser, som arrangerades i Sverige år 2015, samlats in och analyserats. Örebro är en av de städer som ingår i kartläggningen. Förutom kongressdatabasen har även SNCVB under åren 2012–2015 genomfört 21 stycken mätningar gällande direkta ekonomiska effekter av kongresser som arrangerats på olika orter i Sverige. Resultatet av mätningarna visar att en nationell tillresande kongressdeltagare spenderar cirka 3 500 kronor per genererad övernattning på mötesorten inklusive moms.

Kongressrapporten innehåller statistiskt underlag från totalt 261 inrapporterade nationella kongresser och dessa har tillsammans genererat ca 100 000 gästnätter till de olika orterna. Malmö ligger i topp när det kommer till det totala antalet gästnätter, totalt ca 14 000 och Uppsala är den stad där flest kongresser ägt rum, totalt 46 stycken. Vidare visar statistiken att 336 deltagare är den genomsnittliga storleken på kongresserna och att de i snitt pågår i 2,6 dagar.

Kongressrapporten bygger på statistik från SNCVBs databas och innehåller endast nationella kongresser som ägt rum i de städer som är medlemmar i databasen: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås och Örebro,

foto: Conventum.se