Klädaffär: MQ köper upp JOY

MQ Holding AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i modekedjan Joy Shop AB från Aktiebolaget Segulah.

Genom förvärvet tillförs MQ-koncernen 54 JOY-butiker i Sverige samt e-handel och stärker därmed sin position på den nordiska modemarknaden. MQ ser goda tillväxtmöjligheter i och med att JOY:s målgrupp står för över hälften av den svenska dammodemarknaden och är idag marknadens snabbast växande kundsegment samt intressanta synergier inom många områden.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och att samtycke erhålls från motparterna i vissa väsentliga avtal. Tillträde förväntas kunna genomföras omkring den 2 maj 2016.