Ska se över stadsbussarnas linjenät – för att locka fler resenärer

Buss_0934 (2)

Projektet Framtidens kollektivtrafik ska visa hur länets framtida busstrafik bör vara utformad för att locka resenärer. Det handlar till exempel om att ta fram en utvärdering av stadstrafikens linjenät och om att se över hur länsbussarna kan ta sig genom Örebro stad för att skapa största möjliga nytta för hela länet.

– Vi vill se hur vi kan förmå fler människor att resa med kollektivtrafiken genom att göra den attraktivare. På så sätt knyter vi på ett hållbart sätt samman länets arbetsmarknadsområden, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Projektet, som ska pågå i knappt två år, beviljas 1,6 miljoner kronor. Hälften finansieras av Region Örebro län medan hälften är statliga medel som regionen har i uppgift att fördela.

foto: Länstrafiken