Öbos försäljning av 300 studentbostäder kan ge fler nya lägenheter

Ledare-Byggkran-balkonger-hus_webb (2)

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder planerar att sälja ut 300 av sina studentlägenheter. En effekt av den försäljningen kan bli att Örebro får fler hyreslägenheter totalt sett.

Enligt uppgift till Örebrokuriren finns det med ett starkt önskemål från ägaren att köparen av de 300 studentbostäderna själv ska bidra till nybyggnation av fler lägenheter i Örebro. En byggnation som då bland annat kan komma att ske på Väster i området vid Nya Hjärsta och Varberga. Där finns redan idag mark som är planlagd för byggnation.

Intresset för att köpa de 300 studentlägenheterna är mycket stort, men ännu är ingen affär klar.

,