Fler döper sig i Svenska kyrkan

dop_438px(2)

Svenska kyrkan i Örebro har gått från 480 döpta under 2014 till 530 i fjol. Under 2015 gjorde 524 personer ett aktivt utträde ur Svenska kyrkan i Örebro pastorat. Det är den lägsta siffran på 13 år.

– Det har gått 16 år sedan vi skildes från staten och jag konstaterar att 2015 års utträdessiffror är några av våra lägsta någonsin, säger kyrkoherde Ingemar Söderström.​

– Min bild är att allt fler har fått upp ögonen för det som Svenska kyrkan gör och står för. Förutom alla fina gudstjänster som människor upptäcker och känner sig hemma i, tänker jag till exempel på vårt engagemang i startandet av Örebro Stadsmission.

– Jag tänker också på våra öppna förskolor, vårt stöd till hemlösa och utsatta, hembesök hos sjuka och ensamma, all musikverksamhet, Sjukhuskyrkan, häktespräst, familjerådgivning, våra ungdomsgrupper och en massa annat. Vi gör otroligt mycket och har medvetet försökt tydliggöra det för örebroarna, på olika sätt. Vi vill att våra medlemmar både ska förstå och vara stolta över vad de är med och bidrar till.