Lärarstudenter erbjuds jobb under studietiden

De närmaste åren ökar antalet förskolebarn i Örebro kommun med cirka 130 per år och grundskoleelever med över 450. Det betyder att kommunen måste bygga flera förskolor och skolor, men också rekrytera många förskollärare och lärare.

– Som en del i det arbetet erbjuder vi tjugo studenter i slutet på sin förskollärar- eller lärarutbildning att kombinera studierna med tjänst på en förskola eller skola. Självklart ska studenterna satsa på sina studier, men tillsammans med förskolechef eller rektor upprättas en plan för när och hur det passar för studenten, studierna och verksamheten att man arbetar. Detta är inget som ersätter den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, utan en riktig tjänst som ger studenten och kommunen värdefulla kontakter. En win-win-situation för båda parter, säger Margareta Borg, förvaltningschef för förskola och skola.