Oscar är ny ordförande för V i Örebro

Vänsterpartiets%20styrelse%202016 (2)

Oscar Klemo valdes till ordförande för Vänsterpartiet Örebros styrelse på partiföreningens årsmöte som hölls i går söndag. Oscar Klemo fick ta på sig ordföranderollen redan under 2015 då han som vice ordförande fick gå in när dåvarande ordförande Jane Carlsson flyttade till annan ort på grund av nytt arbete.

Oscar har suttit i Vänsterpartiets styrelse sedan 2014. Han är 33 år och är verksamhetsutvecklare på Föreningen Folkets Park Brunnsparken samt driver eget inom säkerhets- och nöjesbranschen.

Årsmötet hölls i ABF:s lokaler på söndagen och styrelsen som utsågs ser ut som följer:

Oscar Klemo (ordförande)

Lisa Nätterdal

KåGe Svensson

Mette Holck (ny)

Sara Eriksson (ny)

Ers: Andreas Lupieri, Annette Dolk, Hans Holberg

På bilden från vänster: Sara Eriksson, Andreas Lupieri, Oscar Klemo, Mette Holck, Annette Dolk, Hans Holberg, Lisa Nätterdal, KåGe Svensson