Utbildningssatsning för unga läggs ner

Utbildningen SV Kulturcollege läggs ner på grund av utebliven finansiering. Maria Östby är projektledare för SV Kulturcollege och har länge kämpat för allas lika rätt till utbildning.

Med hjälp av finansiering från Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan kunde utbildningen SV Kulturcollege starta i september 2014. För de personer som började blev SV Kulturcollege ett alternativ till sysslolöshet och en väg till att närma sig arbete eller vidare studier.

– Nu kan inte utbildningen fortsätta. Jag är frustrerad och besviken. Det är ett nationellt ansvar för Sveriges regering och riksdag att svara upp mot FN-konventionen om allas rätt till utbildning. En bakgrund från gymnasiesärskolan får inte betyda samma sak som obefintliga utbildningsmöjligheter, säger Maria Östby.

Parallellt med utbildningen har politiker och ministrar kontaktats, debattartiklar har skrivits, och flera mötesplatser har anordnats för att lyfta frågan, inte minst i riksdagen. Trots lovord och hejarop om att SV Kulturcollege behövs, verkar inte pengar till en fortsättning finnas någonstans. Den 31 maj avslutas det 3-åriga projektet som har gett personer chansen till studier och praktik.

– Vi har presenterat modellen för både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. De ställer sig positiva och har under 2015 presenterat nationella satsningar för att minska gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Medel som dock inte når in i vår verksamhet utan tenderar att stanna i samordning och i redan befintliga system.

,