Då kan du läsa din sjukjournal via nätet

Från den 15 april är Journal via nätet en av vårdens e-tjänster inom Region Örebro län. Då kommer vårdens journalanteckningar att kunna läsas via nätet av den som är patient.

Region Örebro län kommer fortlöpande att gå ut med mer information om den nya tjänsten, bland annat vad gäller it-säkerheten för patienten.