Lars, Elin och Sofia leder OpenART 2017

pjr9lfxopfi0eb2scfi2 (2)

– Det är med stolthet och glädje som jag presenterar ledarteamet för Open Art. Ledarteamet består av Elin Persson som är en handlingskraftig och multifunktionell kulturvetare med känsla för service och kommunikation som enhetschef och dynamiske Lars Jonnson som konstnärlig ledare, berättar Nina Glimvall, verksamhetschef för Allmänkultur på Örebro kommun.

Sofia Gustafsson (t.v) är koordinator för OpenArt.

Både Lars och Elin har lång erfarenhet av att arbeta med Open Art. Lars har varit med från starten 2008 och Elin har funnits med i arbetet sedan 2012. Open Art har tidigare drivits i projektform men är från och med 2016 en enhet under Allmänkultur i Örebro kommun.

Under utställningen 2015 hade Open Art 180 000 unika besökare som gav 242 miljoner kronor tillbaka till Örebro enligt Tillväxtverkets nyckeltal.

Konstbiennalen sker vartannat år och genomförs nästa gång sommaren 2017. En stor del av det arbete som sker under 2016 utgörs av urvalsprocessen av de konstnärer som kommer att delta i Open Art 2017. Genom ett Open Call har yrkesverksamma konstnärer från hela världen möjlighet att under perioden 31 maj till 2 augusti ansöka till Open Art. Inför utställningen 2015 var det 430 konstnärer från totalt 70 länder som ansökte om att få delta. Politiskt ligger Open Art under Kulturnämnden med Behcet Barsom (KD) som ordförande. Organisatoriskt ingår Open Art i verksamhetsområdet Allmänkultur på Kultur- och fritidsförvaltningen med Helene Lis som förvaltningschef.

,