Liberalerna: Rädda kulturcollege från nedläggning

Studieförbundet vuxenskolans projekt kulturcollege ger idag personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till eftergymnasial utbildning. Projektet som finansierat av Arvsfonden och drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län hotas nu av nedläggning. Möjligheterna till eftergymnasiala studier begränsade i Sverige, trots att det står i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att alla har rätt till utbildning.

Projektet i Örebro har varit väldigt lyckat, alla de som ingår är ute på praktik nu. Det vore extremt illa att inte låta fler få ta del av den här möjligheten. Det handlar både om att få utvecklas som individ utifrån sina förutsättningar och om att få en möjlighet till egen försörjning.

Det måste finnas fler alternativ än daglig verksamhet. Målet med projektet är att ta fram en utbildningsform som ska vara förberedande för arbete eller studier. Utbildningen ska matcha arbetslivets behov och visa på människors förutsättningar istället för nedsättningar. Detta är ett mycket framgångsrikt projekt som nu måste permanentas och spridas till fler delar av landet. Det är regeringens sak att nu plocka fram en långsiktig finansiering och fram till dess behöver projektet fortleva med extra anslag.

Alternativet för denna redan utsatta grupp människor är sämre för varje enskild person och mycket mer kostsamt för samhället. 

Christina Örnebjär, liberal riksdagsledamot för Örebro

Bengt Eliasson, funktionshinder- och psykiatripolitisk talesperson för Liberalerna