”Snittinflyttaren”: Högutbildad 21-årig kvinna med vårdkompetens

Märtas%2021-årstårta%20(2)

Det är många som flyttar till Örebro just nu. Den enskilt vanligaste flyttaren är en 21-årig kvinna med eftergymnasial utbildning, enligt ny statistik från Region Örebro län.

– Det är roligt att se att vår region har en stor attraktionskraft från hela landet. Det visar att vi har något som invånare från resten av landet är intresserad av att vara del utav och att vi lyckas i vårt arbete att göra oss intressanta, säger Petter Arneback, Regional utvecklingsdirektör.

– Att kvinnorna har högre utbildning än männen för de som flyttar in gäller för nästan samtliga kommuner i länet. Ser man till vilken typ av kompetens som flyttar in är det vanligast med inflytt av personer med hälso- och sjukvårdsutbildning, totalt 16 procent. Fördelat på kön har 20 procent av de inflyttande kvinnorna hälso- och sjukvårdsutbildning medan 20 procent av männen har utbildning inom teknik och teknisk industri.