Klart med pengar till ett Folkets Hus i Vivalla

Vid ett extra möte i dag beslutade kommunstyrelsen att bevilja ansökan från Vivalla Folketshusförening för stöd till uppstarten av ett Folkets Hus i Vivalla.

Syftet är att ge mer utrymme till det stora föreningsliv som finns i området. Ansökan omfattar bidrag till lokalanpassning och drift. Lokalanpassningsbidraget från Örebro kommun på drygt två miljoner förutsätter att Boverket beviljar Örebro kommuns ansökan om medfinansiering. En medfinansiering som innebär att Boverket satsar samma summa. Folketshusföreningen får därmed totalt 4,5 miljoner för att anpassa sina lokaler i två etapper 2016 och 2017.

Driftsbidraget från kommunen är drygt 600 000 de kommande tre åren. Innan 2019 skall verksamheten utvärderas och från och med 2019 förväntas driftsbidraget vara inarbetat i kommunens ordinarie budgetram.