Katitzi är Örebros bidrag i internationell bokkampanj

y853cg8knjfhhet2eodn

Örebro ansluter sig till den internationella En stad – en bokrörelse. Under samlingsnamnet Örebro läser anordnar Örebro stadsbibliotek med samarbetspartners läsaktiviteter, författarsamtal, föreläsningar och andra evenemang med anknytning till en utvald bok.

Årets Örebro läser-bok är ”Katitzi” av Katarina Taikon. Aktiviteterna pågår från april till och med vecka 46.