Teckenspråk ska erbjudas som modersmål i skolan

Programnämnd barn och utbildning fattar i morgon torsdag beslut om att elever i Örebro kommun ska erbjudas teckenspråk som modersmål.

Från och med april 2016 får kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med modersmålsenheten uppdrag att skapa de förutsättningar som krävs för att undervisningen ska komma igång.

– Örebro kommun har som avsikt att vara Europas teckenspråkshuvudstad, så jag ser det som en självklarhet att vi även ska erbjuda teckenspråk som modersmål till eleverna i våra skolor. Nu har vi gett modersmålsenheten klartecken att påbörja arbetet med att bygga upp organisationen, så vi hoppas att eleverna så snart som möjligt kan få ta del av undervisningen, säger Jessica Ekerbring (S) ordförande i Programnämnden.