V: Arbetsförhållandena i hemvården är ohållbara

Vi i Vänsterpartiet oroas över situationen inom Örebro kommuns hemvård och varningssignalerna om att allt inte står rätt till kommer från flera håll. De båda fackförbunden Kommunal och Vision har lämnat in flera anmälningar till Arbetsmiljöverket kring den dåliga arbetsmiljön för flera yrkesgrupper och chefer.

Det är alarmerande signaler och jag hoppas att ansvarigt kommunalråd Rasmus Persson (C) nu börjar lyssna på Örebroarna och inte bara sin och sitt partis ideologiska kompass. Vi är allt fler som har fått nog av hans politiska experiment.

I slutänden går det inte att komma ifrån att det är de äldre som kan bli lidande, när personalen inte mår bra. Ute på arbetsplatserna slits personalen ut och många är långtidssjukskrivna. På grund av underskott tas inga vikarier in och situationen för personalen är ofta ohållbar.

Vi får även rapporter om att rutinerad personal söker sig bort från hemvården och att färre vill ge sig in i yrket. Även enhetscheferna har en arbetsmiljö med stora psykiska påfrestningar och upplever en miljö där de inte vågar säga vad de tycker. Det är mycket allvarligt om Örebro Kommun upplevs som en dålig arbetsgivare.

Kommunen har det fulla ansvaret för att vårt samhälle fungerar på ett bra sätt och med 12000 anställda är kommunen också vår största arbetsgivare. Kommunen har stora rekryteringsbehov och det vore väldigt negativt om man inte längre ser Örebro kommun som en attraktiv och seriös arbetsgivare.

Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro kommun.