Örebro universitet har tecknat samarbetsavtal med Aston University

Örebro universitet har idag torsdag 31 mars skrivit under ett avtal om ett långtgående samarbete med Aston University från Birmingham.

– Vi kompletterar varandra, konstaterar rektor Jens Schollin som bedömer samarbetet som unikt i Sverige i sin omfattning. Det är nödvändigt att ha internationella partners idag, inte minst för att kunna söka medel från EU. Örebro och Aston har många forskningsområden gemensamt, säger Jens Schollin som också ser fördelar i att lära av varandra, både inom forskning och utbildning.

– Till exempel – Örebro kan bidra med sina erfarenheter nu när Aston ska starta läkarutbildning och Handelshögskolan vid Örebro universitet kan i sin tur ta del av Astons kunnande. Avtalet innebär samarbete inom samtliga fakultetsområden på Örebro universitet.