Så här kan nya Örnsro komma att se ut – fem förslag tävlar om utformningen

ÖRNSRO TRÄSTAD USB 04

Fem utvalda tävlingsteam har chans att skapa ett nytt bostadsområde i Örnsro, med närhet till bland annat city och Södra station.

– Örebro behöver fler bostäder samtidigt som vi förbättrar och bygger ut grönytor som parker och idrottsplatser, de fem arkitektförslag som kommit in gör alla Örnsro till en vacker och mer tillgänglig plats med mellan 170 – 230 bostäder, precis vad ett växande Örebro behöver, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Örnsro har en stor potential att bli en mycket spännande plats för nya bostäder. Det är en vacker miljö med närhet till Svartån som nu planeras ge möjligheter till både boende och ett mer utvecklat å-stråk. Det här kommer innebära ännu högre kvalitet för å-staden Örebro och stråket runt ån som är väldigt populärt för rekreation redan idag när nu fler människor kan bo här , säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Se deras tävlingsbidrag här. Vinnaren presenteras i maj. Källa: Örebro kommun

Delta_bild+1_1200px

01_Adlers_Trädgård

Tillsammans_örnsro_bryggor_pannå_1

7 Markanvisningstävling_Förslag Väven_Örnsro IP, Örebro_LQ

,
One comment on “Så här kan nya Örnsro komma att se ut – fem förslag tävlar om utformningen
  1. Förslag 1 och 5, de sticker ut och ser inte ut som alla andra hus som byggs idag.

Comments are closed.