Våren kommer två veckor tidigare nu än för 120 år sedan

tussilago

Våren kommer cirka två veckor tidigare i Sverige jämfört med perioden runt förra sekelskiftet. I Örebro län har förändringen varit ytterligare någon dag. Det framgår av den årliga uppföljningen av miljöutvecklingen i Sverige, där Länsstyrelsen i Örebro län är en av tre län som gjort vissa fördjupade studier och samlat regional data.

– Att våren kommer tidigare upplever vi kanske bara som härligt. Men om det är resultatet av en klimatförändring som också medför väderkatastrofer och översvämningar är det ett högt pris, säger landshövding Maria Larsson.

– Den kunskap vi fått om klimatförändringar innebär att arbetet med klimatåtgärder intensifieras. Länsstyrelsen i Örebro har i år mer resurser att dela ut till klimatfrämjande åtgärder än föregående år, säger Maria Larsson.